Nguồn nhân lực tự động hóa

  • Với 20 kỹ sư chuyên ngành điều khiển và tự động hóa (10 nhân viên R&D , 02 nhân viên dịch vụ, 03 nhân viên thiết kế, 05 quản lí dự án).
  • Chúng tôi sử dụng các giải pháp tốt nhất về phần cứng và phần mềm của các hàng nỗi tiếng trên thế giới.

Ứng dụng.

* Điều khiển và giám sát hệ thống năng lượng, quản lí hệ thống  (PMS), tối ưu hóa việc giám sát và quản lí hệ thống.

* hệ thống tự động trong xây dựng, hệ thống điều khiển HVAC.

* PLC & SCADA giải pháp tự động trong nhà máy và giải pháp theo dõi hoạt động.