• 0849 414 949
  • diem.nguyen@aspswitchboards.com
  • en
  • vi

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT THU THẬP DỮ LIỆU CHO TỦ ĐIỆN TRUNG THẾ

Giải pháp tự động cho hệ thống tủ trung thế (22kV):
• 08 Ngăn ngõ vào chính, 02 ngăn ngõ vào máy phát, 14 ngăn ngõ ra.
• Tủ điều khiển sử dụng PLC S7-300 (Siemens).
• Tủ hòa đồng bộ.
• PLC chương trình tự động điều khiển các VCB theo ma trận khóa liên động do khách hàng yêu cầu.
• SCADA chương trình kiểm soát và giám sát toàn bộ hệ thống phân phối trung thế (WinCC).

• Hệ thống giám sát chất lượng điện (UMG508 và phần mềm Gridvis Janitza).

0849 414 949